P1070032
MAC

MAC

Tibet na motorkách

Zoberte kamarátov, zbaľte si oblečenie, topánky a prilbu...

Priletíme do Kathmandu odkiaľ v skupine a so sprievodným vozidlom (a mechanikom) na legendárnych motorkách Royal
Enfield Bullet 500 vyrazíme napríklad do Lhasy v Tibete.

Viac informácií už čoskoro!

zDIEĽAŤ TENTO ČLÁNOK