MAC POŽIČOVŇA

Nakuknite do našej požičovne na výstroj, ktorú Vám radi zapožičiame.

 • Sedací úväz 20€/týždeň

  4€/deň, záloha 30€

 • Prsný úväz 15€/týždeň

  3€/deň, záloha 20€

 • Lavínová lopata 15€/týždeň

  3€/deň, záloha 50€

 • Lavínová sonda 10€/týždeň

  2€/deň, záloha 30€

 • Lavínový vyhľadávač 50€/týždeň

  10€/deň, záloha 200€

 • Mačky - stúpacie železá 50€/týždeň

  10€/deň, záloha 200€

 • Snežnice 30€/týždeň

  6€/deň, záloha 100€

 • Cepín 20€/týždeň

  4€/deň, záloha 60€

 • Lezecký cepín - pár 200€/týždeň

  40€/deň, záloha 200€

 • Ferratový set - Y brzda 25€/týždeň

  5€/deň, záloha 70€

 • Lezecký cepín - pár 10€/týždeň

  2€/deň, záloha 30€

TAKTO TO FUNGUJE S mAC POŽIČOVŇOU

Zapožičanie vybavenia na spoločnú akciu znamená 50% zľavu bez zálohy.
Pri vypožičaní dlhšom ako týždeň sa cena počíta ako týždeň plus počet ďaľších dní.
Dva týždne sa počítajú ako 2×1 týždeň.

Rezervácia výbavy

 • Výstroj odporúčam rezervovať v dostatočnomčasovom predstihu, aby ste predišli riziku, že výstroj bude v požadovanom termíne už vypožičaná.
 • Rezerváciu môžete vykonať  osobne alebo e-mailom.
 • Pri rezervácii je potrebné uviesť kontaktné údaje(meno, adresa, tel. číslo, e-mail), predmety z ponuky, o ktoré máte záujem, spôsob prevzatia, termín požičania a vrátenia. Každá rezervácia bude potvrdená v čo najkratšom čase.

Prevzatie výbavy

 • Predmet požičania si môžete prevziať osobne na mieste podľa dohody.
 • Deň prevzatia sa nezapočítava do zápožičnej doby, keď dôjde k prevzatiu po 14.00 hod.
 • Deň vrátenia sa nezapočítava do zápožičnej doby, keď dôjde k vráteniu do 12.00 hod.
 • Pri prevzatí vybavenia sú potrebné 2 preukazy totožnosti na spísanie Zmluvy o zapožičaní a hotovosť na zaplatenie zálohy.

Vrátenie výbavy

 • Predmet požičania sa vracia primerane očistený.
 • Pokiaľ sa výstroj poškodila počas zapožičania, aj keď závada nie je viditeľná, nahláste to pri vrátení.
 • Pri osobnom vrátení je potrebná Zmluva o zapožičaní a hotovosť na uhradenie požičovného.
 • Po vrátení bude vybavenie skontrolované a následne Vám bude vrátená záloha.

Dôležité vedieť pred zapožičaním

 • Minimálnebude  účtovaný  1 deň.
 • V prípade, že chcete predĺžiť dobu zapožičania vybavenia, ste povinný nám túto skutočnosť bezodkladne oznámiť e-mailom.
 • Pri strate alebo poškodení výstroja, je nutné zaplatiť náhradu škody v adekvátnej výške. Táto suma sa odpočíta zo zaplatenej zálohy.
 • Naša požičovňa nenesie zodpovednosť za škody, ktoré zákazníkovi vzniknú v súvislosti s používaním zapožičanej výbavy.

KONTAKTUJTE MA

Osobne

Podľa dohody v rámci Bratislavy

Tradične

branislav.pastor@gmail.com

+421 905 411 542

Facebook

Môj Facebook

Linkedin

Môj Linkedin

Close Menu