ROZDELENIE PONUKY PODĽA KRAJÍN

SLOVENSKO

Vnútrozemský štát v strednej Európe? Srdce Európy? Naša domovina. Nakuknite, na ktoré miesta Vás veľmi rád zoberiem, lebo mi prirástli
k srdcu.

EURÓPA

Svetadiel tvorený západnou časťou euroázijského kontinentu? Alebo miesto kam patríme a nevymeníme za nič na svete? Európske panorámy a výlety.

ÁZIA

Tvorí tretinu zemskej súše, je rozľahlá a prekrásna. Pokojná a vyzývavá.
Miesta, ktoré môžme spolu navštíviť na tomto kontinente sú jedinečné a veľkolepé.